Actualidade

PASAR DE CURSO CON DÚAS SUSPENSAS OU COMO VENDER OS ERROS COMO NOVIDADES -FERNANDO LACACI (Vicepresidente da Confederación ANPAS GALEGAS )

PASAR DE CURSO CON DÚAS SUSPENSAS OU COMO VENDER OS ERROS COMO NOVIDADES

Anda estes días na prensa unha noticia, totalmente interesada como case todas as que “filtra” o Ministerio de Educación, que fala da posibilidade que ha ter o alumnado de cuarto da ESO de pasar de curso con ata dúas materias suspensas; sempre que non teñan a mala sorte de xuntaren, nese lotiño, lingua, galega ou española, ben entre si ou cada unha delas con matemáticas.

Páxinas