Presenza

A FAPACEL representa ós pais da provincia de Lugo nos seguintes estamentos:

ANPAS GALEGAS

PLATAFORMA GALEGA EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO

CONSELLO ESCOLAR DE GALICIA

CONSELLO GALEGO DO VOLUNTARIADO

COMISION COMEDORES

CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL

COMISION ESCOLARIZACION