Subvencións

RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2024 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais de alumnado de centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2022/23 (código de procedemento ED601A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240126/AnuncioG0655-110124-0001_gl.html

 

 

 

 

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións ás asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia para financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero e para o desenvolvemento das actuacións do Plan Corresponsables, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2024 (códigos de procedemento SI449B e SI436C).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240118/AnuncioG0656-281223-0005_gl.html