Subvencións

 

SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS CULTURAIS DA PROVINCIA DE LUGO PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERESE CULTURAL NA ANUALIDADE 2024.

https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/09-04-2024.pdf#page=2       PÁXINA 2 E 3

 

 

SUBVENCIÓNS DESTINADAS A INVESTIMENTOS EN INSTALACIÓNS DE CARÁCTER CULTURAL E PARA EQUIPAMENTOS CULTURAIS REALIZADOS POR ASOCIACIÓNS CULTURAIS DA PROVINCIA DE LUGO NA ANUALIDADE 2024.

https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/09-04-2024.pdf#page=2         PÁXINA 1 E 2

 

 

 CONVOCATORIA E BASES QUE CANALIZARÁN AS SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME ABREVIADO DE CONCORRENCIACOMPETITIVA, PARA APOIAR A ORGANIZACIÓN DE VISITAS, POR PARTE DAS ANPAS DOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA PROVINCIAIS, ÁS GRANXAS E EXPLOTACIÓNS AGROPECUARIAS DA PROVINCIA DE LUGO, E ACTIVIDADES ASOCIADAS ÁS MESMAS, NA EXECUCIÓN DO PROGRAMA “DA ESCOLA Á GRANXA”, NA ANUALIDADE 2024

https://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/08-03-2024.pdf#page=1

 

 

 

ORDE do 21 de febreiro de 2024 pola que se convocan axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial para o ano 2024 (código de procedemento ED507A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240304/AnuncioG0655-220224-0001_gl.html

 

 

RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2024 pola que se conceden as axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais de alumnado de centros públicos non universitarios dependentes desta consellería, para o curso académico 2022/23 (código de procedemento ED601A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240126/AnuncioG0655-110124-0001_gl.html

 

 

 

 

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións ás asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia para financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero e para o desenvolvemento das actuacións do Plan Corresponsables, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2024 (códigos de procedemento SI449B e SI436C).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240118/AnuncioG0656-281223-0005_gl.html