REUNIÓN DO CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN CON TODAS AS ANPAS

A Confederación Galega de APAs de Centros Públicos (CONFAPA GALICIA) á que pertence FAPACEL, invita a todas as ANPAS a unha reunión co CONSELLEIRO DE EDUCACION como único invitado
 

LUGAR: Fundación Barrié. Cantón Grande, 9 da Coruña (Esquina paralela a Banco Pastor)

DÍA:15 de outubro (sábado)

HORA:11:00 horas

Nesta reunión o SR CONSELLEIRO fará unha exposición da situación da ensinanza en Galicia e posteriormente tomaredes a palabra as ANPAS para expoñerlle as vosas preocupacións.

Para poder levar un control de asistencia podedes comunicarnos por correo electrónico ou ben por teléfono (672-469089 / 609-983876) o nome e numero de persoas que iredes.