ELECCIÓNS AOS CONSELLOS ESCOLARES

O Consello Escolar é o máximo órgano de xestión dun centro educativo, nel esta representada toda a comunidade educativa (profesorado, nais e pais, alumnado e persoal de administración e servizos).

Neste mes de novembro celébraranse eleccións para renovar aos seus membros, estade atentos as datas nos vosos centros e PARTICIPADE!!