19 de xuño - Coa eduación por diante - MAGO DEIMI NO VICEDO