Pésimo inicio de curso no colexios de Casás e Cervo

Pésimo inicio de curso no colexios de Casás e Cervo
Aulas en condicións nefastas tanto de seguridade como de hixiene
As familias do colexio de Cervo están moi disgustadas pola situación, xa que en ningún momento
se lles ofreceu alterna????va ou solución. Se nos ofrecen unhas instalacións inadecuadas en canto a
seguridade e hixiene, pero que ao seu parecer están en perfecto estado. Esto causa impotencia e
malestar. Temos que decidir deixar na casa ou donde podamos ás nosas pequenas e pequenos e
quedar á expecta????va do que vaia sucedendo nos próximos días.
O enfado das familias de Casás tamen é importante tendo en conta o que a Conselleira dixo esta
tarde no Parlamento. As fotos de Casás que se publicaron foron feitas este martes día 10 de
setembro sobre as 12 da maña, non como dixo a Conselleira que son de hai varios días.Temos
varias crianzas con necesidades especiales e moitos con alerxia o polvo.As nais e pais teñen como
propósito non levar as crianzas ata o lunes, esperando acaben as obras e se habiliten as aulas con
todo o material que o profesorado precisa pois a día de hoxe nas aulas non hai libros, nen
pizarras , ordenadores, etc.
Preocupa moito a desinformación que dende a Conselleria de 
Educación se esta a dar e namentres esto con????nue asi seguiremos a reclamar medidas urxentes.
Cabe destacar tamen a falta de previsión da Conselleria de Educación para realizar e finalizar estas
obras, ????veron 2 meses para executalas e non ter que estar agora nesta caó????ca situación.
 
Diante desta situación tan preocupante, Fapacel comparte a preocupación das familias afectadas e
apoias en tódalas súas accións reivindica????vas que realicen na defensa do dereito a unha escola
saudable e segura para as súas fillas e fillos. Falamos do ben das crianzas a súa seguridade, do
dereito a unha educación de calidade en condicións normais.
Foto de Fapacel Lugo.
Foto de Fapacel Lugo.
Foto de Fapacel Lugo.
Foto de Fapacel Lugo.