Aberto prazo para solicitar praza nos centros de ensino público

Do 15 de xaneiro ao 5 de febreiro estará aberto o prazo de solicitudes de reserva de praza para centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria e de bacharelato para o próximo curso 2024-2025.

Ademaís de xeito presencial no centro, este trámite poderá realizarse de maneira telemática no seguinte enlace:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550A