Abertoo prazo para solicitar prazas en escolas infantiles de 0 a 3

Dende o 16 de marzo ata o 5 de abril de 2024 está aberto o prazo para a solicitude de praza para alumnos de escolas infantís de 0-3 en prazo ordinario.

No seguinte enlace podemos iniciar o procedemento de solicitude así coma toda a información:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=BS402A