Obradoiro RCP na escola

Obradoiro básico de RCP. Establecer a importancia da educación en Soporte Vital Básico (SVB) en idades escolares mediante un programa de educación para a saúde dirixido por enfermeiras.