CARTA A VALEDORA DO POBO

Prezada Valedora do Pobo
A Confederación ANPAS GALEGAS é unha organización sen ánimo de lucro que se crea no ano 2013
agluınando a diversas Federacións de ANPAS preexistentes coa intención de defender de xeito unitario e
cunha soa voz a nosa proposta sobre o Ensino Público Galego.
O Ensino que nós queremos e defendemos ten que ser público, gratuíto, democráıco, inclusivo, laico e galego;
pero sobre todo, por riba de todas as consideracións, ten que atender dun xeito equitaıvo a todo o alumnado
galego, mirando a toda a diversidade

RESUMO DA XUNTANZA DO DIA 13 DE MAIO COA CONSELLEIRA DE EDUCACION

Reunión coa consellaría de educación. 13 de maio de 2020
A consellaría de educación convocounos desta volta ás ANPA e sindicatos para falar, con carácter previo
á conferencia sectorial de Educación que terá lugar mañá, e nós imaxinamos que a razón da reunión
sería, ou ben debater con nós cal habería de ser a postura galega nesta conferencia; ou ben, polo
menos, para dicirnos cal sería a postura do goberno galego que a conselleira transmitiría mañá.
Pero sorprendentemente non foi nin para unha cousa nin para a outra, a reunión limitouse, por parte da

NESTE TRIMESTRE NON SE AVANZA MATERIA: TEMOS QUE PARTICIPAR DA ORGANIZACION

Prezadas familias, dende a Confederación ANPAS GALEGAS, diante da situación de confusión e incerteza
educa????va que estamos a sufrir, querémosvos lembrar a necesidade dunha educación para a igualdade agora
máis que nunca.
Seguimos vendo como, logo de case dous meses de confinamento, a forma de con????nuar coa formación apenas
mudou, o sistema dixital non está a altura, non hai garan????a de que todo o alumnado estea conectado en
igualdade de condicións, e a preparación tanto do alumnado como do profesorado para u????lizar as ferramentas

Páxinas