Actualidade

DEMANDA DE INSTRUCCIÓNS PARA VOLVER Á NORMALIDADE

Prezado Conselleiro de cultura, educación e universidades:
A menos dunha semana do remate das clases , dende a Confederación ANPAS
GALEGAS seguimos agardando pacientemente por unhas instrucións para o inicio do
vindeiro curso que aporten algo de seguridade e tranquilidade ás familias a hora de se
organizaren.
Cando xa se fala, nas continuas noticias que publica o goberno da Xunta de Galiza, de ir
acadando a “normalidade” e da tendencia positiva que está a seguir esta pandemia,
de permitir xuntanzas de máis persoas, da eliminación da meirande parte das

QUE PINTAMOS AS FAMILIAS GALEGAS NA EDUCACION DAS NOSAS FILLAS E FILLOS

Cal é o papel que temos as familias no sistema educativo galego ?, que pintamos nel ? para que se nos consi-dera neste momento?
A resposta a esta pregunta, se miramos as últimas actuacións da consellaría de educación, máis concretamen-te da Secretaría Xeral de educación e formación profesional, e moi simple: non contamos en absoluto.

CREANDO UN CONTO. XELA

Alén das montañas, Xela ficaba muda ante a beleza das innumerables cores da primavera, os verdes infinitos, o intenso azul do ceo, a exuberancia do sol quentado o seu corpo tendido na herba…….definitivamente, aquel prado no medio do bosque, era o lugar con máis maxia que Xela coñecía. Alí, desfrutando dos sons que a envolvían, case podía sentir coma se a nai natureza lle dese todo o agarimo que precisaba.

SOLICITUDE ENTREVISTA CO CONSELLEIRO. OUTRO CALENDARIO ESCOLAR É POSIBLE

Prezado Conselleiro

As familias galegas informámonos pola prensa da intención desa consellaría de mudar o calendario escolar para o vindeiro curso 2021-2022; e ficamos sorprendidas de que nunha ferramenta que de sempre se limitou a mínimos cambios nas datas de comezo e finalización dos períodos lectivos ordinarios, se pretendera introducir un cambio de grandísimo calado, a supresión da convocatoria de setembro na ESO e 1º de Bacharelato, e 1º de FP Básica.

CREAMOS UN CONTO?

 A FAPACEL ,co gaio do “Día das Letras Galegas” que este ano está adicado a Xela Arias, propón unha actividade de divulgación lingüistica e cultural sobre a nosa lingua aos membros das anpas (nais e pais) `para celebrar esta data  tan representativa.

POR OUTRO CALENDARIO ESCOLAR II

Hoxe, 19 de abril, as representantes da Confederacion ANPAS GALEGAS tivemos unha xuntanza coa Secretario Xeral de Educación e Formación profesional, José Luis Mira, para falarmos do novo calendario escolar que a Consellaría de educación pretende implantar a partir do curso 2021-2022; nesa xuntanza tamén estaba presente CONFAPA-Galicia, polo que as familias do ensino público estabamos todas alí, é importante destacar iso.
Hai dúas ideas básicas desta reunión co secretario xeral que queremos deixar absolutamente claras:
- Chamáronnos moi tarde, e cunha orde de prioridade incorrecta.

POR OUTRO CALENDARIO ESCOLAR

calendario escolar é a folla de ruta por onde nos guiamos as familias que temos fillos e fillas no ensino non universitario, é o que condiciona a nosa vida ordinaria, o que marca as pautas do que se pode facer e do que está limitado pola existencia de clases, exames, avaliacións...

SOLUCIÓN AO ADIAMENTO DAS ELECCIÓNS DOS CONSELLOS ESCOLARES. RESPOSTA DA CONSELLERIA

Dende a Confederación ANPAS GALEGAS consideramos que a publicación da Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se retrasaba a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos o 22 de outubro do 2020, podería terse xustificado na situación epidemiolóxica daquel momento; porén, cinco meses é tempo de abondo para atopar unha solución que posibilite organizar ás eleccións para a renovación desde órgano.

CAMPAÑA DE APOIO O COLE DE BAAMONDE

Dende a Federación  de Anpas de Lugo, FAPACEL como unha campaña común coa Confedración a que pertencemos, ANPAS GALEGAS iniciamos unha campaña de apoio nas redes á Anpa de Baamonde  que loita contra o peche do seu colexio.

Denunciamos unha vez máis esta política de desmantelamento do rural  e, sobre todo,  o abandono e a impotencia  que sinten as familias ante a evidencia de que o  último no que se pensa é no benestar das cativas e cativos .

CONTESTACIÓN DE SANIDADE A NOSA PETICIÓN DE VACINACIÓN DO PERSOAL DE COMEDORES

UT: A12009441
Asunto: Solicitude vacinación FAPACEL
Recibido nesta xefatura territorial da Consellería de Sanidade en Lugo o escrito no que
solicita a vacinación urxente de todo o persoal de atención directa ao alumnado nos
comedores escolares galegos, informamos que se remitiu o dito escrito á Dirección
Xeral de Saúde Pública, por ser un asunto da súa competencia.
A xefa territorial
(asinado dixitalmente)
Mª Begoña Seco Varela

RESUMO ORDE OBXETIVIDADE VALORACION ALUMNADO

RESUME DA ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á
obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación
das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do
título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria,
educación secundaria obrigatoria e bacharelato.
Esta orde regula o procedemento de reclamación das cualificacións , promoción e titulación co fin de
establecer as garantías para unha avaliación do alumnado conforme criterios obxetivos.

RECLAMACION VACINACION COLABORADORAS COMEDORES ESCOLARES

Isabel Calvete Carrera, presidenta da FAPACEL, con CIF G27019140 , con enderezo Avda
Coruña Nº500, 27003 Lugo e correo electrónico fapacel@gmail.com
EXPOÑO:
Que nos comedores escolares dos colexios galegos traballa un numeroso colectivo de
atención ao alumnado de infantil, primaria e secundaria, ben como colaboradores voluntarios
no caso dos comedores xestionados pola xunta de Galicia, ou ben como persoal contratado
nas tarefas de atención e apoio ao alumnado usuario do comedor escolar.
Este persoal pode ser considerado incluído dentro do grupo 6 B) como “outros profesionais

REXEITAMOS, OUTRA VEZ E SEMPRE, O PECHE DO COLEXIO DE BAAMONDE

Dende ANPAS GALEGAS recibimos a noticia do peche do colexio de Baamonde cunha absoluta incredulidade e rexeitamento. A Consellería de Cultura, Educación e Universidade vai pechar un centro que ten un alumnado de 30 nenos e nenas, e vai condenar a unha zona rural á súa desaparición por unha razón falsa do alcalde do
lugar, e por un interese exclusivamente orzamentario da administración autonómica. Por si non o tíñamos totalmente claro, agora xa o temos, nin o ensino público nin o rural galego son temas que o Goberno da Xunta teña a menor intención de respectar.

OPINION DE ANPAS SOBRE O PECHE DOS CENTROS ESCOLARES

QUE PASA AGORA NOS CENTROS EDUCATIVOS ?
Dende a Confederación ANPAS GALEGAS estamos seriamente preocupadas pola incidencia que a actual situación sanitaria pode ter na vida e na formación das nosas fillas e fillos.
Nós non temos que entrar na opinión sanitaria dun comité clínico que abondo ten con responsabilizarse da situación presente. Pero o que si esiximos é un esforzo serio en transparencia e información, sobre o que está a pasar nos centros escolares e sobre como se están a tomar as decisións que nos afectan.

ACOSO ESCOLAR

Estes días está saíndo na prensa un caso de acoso escolar en Arteixo, un máis a sumar a unha lista interminábel que nos avergoña e preocupa por igual.

O acoso escolar é “unha conduta de persecución física e/ou psicolóxica que realiza un alumno ou alumna contra outro, ao que elixe como vítima de varios ataques”. Esa é a definición que o propio protocolo da Xunta de Galicia facilita. Un protocolo que é, na meirande parte dos casos, papel mollado no noso Ensino Público.

Páxinas