Actualidade

ASEMBLEA XERAL ANUAL 2021

ASEMBLEA XERAL ANUAL 2021

Este sábado 26 de marzo  a FAPACEL celebrou a súa asemblea anual, onde, ademais de deixar constancia de tódalas actividades feitas no 2021, e expoñer aquelas actividades que estan preparadas para o 2022, tamén se falou dos diversos problemas que atinxen ó ensino tanto nas cidades como no rural. Seguimos a traballar por un ensino público, laico, inclusivo e galego.

 

III XORNADAS DE ANPAS GALEGAS NO RURAL

O sábado 19 de marzo estivemos na casa Quindós – Vilela,  en Navia de Suarna, falando do rural galego no rural galego; recibidas, hospedadas, e acompañadas polas compañeiras das ANPA DA MONTAÑA de Lugo, verdadeiras protagonistas  da normalidade da vida rural, mulleres bravas e loitadoras, das que permiten manter unha pequena esperanza sobre a vida futura nestes lugares, tan abandonados da man da administración como, desgraciadamente, da propia evolución cultural do noso País, cada día máis contaminado e menos aproveitado por nós mesmas.

CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN=DESMANTELAMENTO ENSINO PÚBLICO

Novamente, non fóra ser que algo cambiara, temos que posicionarnos na defensa do Ensino Público Galego, e temos que facelo –coma en tempos que xa deberan ter pasado- denunciando que non hai maior inimigo que a propia Consellaría de educación da Xunta de Galicia, que retirou de vez a pel de año que a cubriu escasamente durante o pasado curso e deixou á vista que son e para que están: só queren desmantelar o ensino público galego e afondar na súa destrución permanente.

ESCRITO QUE LLE ENVIAMOS AO PRESIDENTE DA CIUG, AOS TRES REITORES E A SECRETARIO XERAL DE UNIVERSIDADES

Prezado Reitor,

Dende a Confederación ANPAS GALEGAS tentamos sempre manter un fondo silencio no que atinxe ás reivindicacións do alumnado universitario, porque entendemos que as nosas fillas e fillos teñen xa idade para ser protagonistas das súas propias demandas, e tamén que existen organizacións estudantís que deberan canalizalas axeitadamente.

NORMALIZACIÓN XORNADA ESCOLAR LOGO DA PANDEMIA

Aquí vos deixamos o escrito enviado a Dirección Xeral así como a súa resposta con respecto a o cumprimento da normativa no que se refire ao procedemento do cambio de xornada, e a inmediata recuperación das xornadas ordinarias aprobadas en todos os centros educativos galegos, nomeadamente daqueles que a viran modificada polas circunstancias da pandemia

 

PLATAFORMAS DIXITAIS NON AUTORIZADAS

Dende a Confederación ANPAS GALEGAS estamos preocupadas, cando non escandalizadas, polo que está acontecendo en varios centros escolares segundo a información aportada polas nosas ANPAS: estanse ofertando e utilizando plataformas e aplicacións dixitais educativas polas que as familias teñen que realizar un pagamento.
Xa non é simplemente lembrar que o ensino público é gratuíto por mandato constitucional,
nin que ningún centro escolar pode reclamar máis ingresos dos que establece o Decreto
201/2003. É que estamos a falar de ferramentas que non teñen cabida nos centros de

COMPRA DE LIBROS EN E-DIXGAL

Secretario Xeral de Educación e Formación Profesional
Consellaría de cultura, educación e universidades
Dende ANPAS GALEGAS sempre apostamos por un Ensino Público moderno e actualizado coas
tecnoloxías que sitúe ao noso alumnado no mundo no que viven, e que facilite a súa aprendizaxe do mundo no que deberán participar logo da escola.
Por iso, aínda que non creamos que E-dixgal sexa a mellor das ferramentas, sempre centramos as

DEMANDA DE INSTRUCCIÓNS PARA VOLVER Á NORMALIDADE

Prezado Conselleiro de cultura, educación e universidades:
A menos dunha semana do remate das clases , dende a Confederación ANPAS
GALEGAS seguimos agardando pacientemente por unhas instrucións para o inicio do
vindeiro curso que aporten algo de seguridade e tranquilidade ás familias a hora de se
organizaren.
Cando xa se fala, nas continuas noticias que publica o goberno da Xunta de Galiza, de ir
acadando a “normalidade” e da tendencia positiva que está a seguir esta pandemia,
de permitir xuntanzas de máis persoas, da eliminación da meirande parte das

QUE PINTAMOS AS FAMILIAS GALEGAS NA EDUCACION DAS NOSAS FILLAS E FILLOS

Cal é o papel que temos as familias no sistema educativo galego ?, que pintamos nel ? para que se nos consi-dera neste momento?
A resposta a esta pregunta, se miramos as últimas actuacións da consellaría de educación, máis concretamen-te da Secretaría Xeral de educación e formación profesional, e moi simple: non contamos en absoluto.

CREANDO UN CONTO. XELA

Alén das montañas, Xela ficaba muda ante a beleza das innumerables cores da primavera, os verdes infinitos, o intenso azul do ceo, a exuberancia do sol quentado o seu corpo tendido na herba…….definitivamente, aquel prado no medio do bosque, era o lugar con máis maxia que Xela coñecía. Alí, desfrutando dos sons que a envolvían, case podía sentir coma se a nai natureza lle dese todo o agarimo que precisaba.

SOLICITUDE ENTREVISTA CO CONSELLEIRO. OUTRO CALENDARIO ESCOLAR É POSIBLE

Prezado Conselleiro

As familias galegas informámonos pola prensa da intención desa consellaría de mudar o calendario escolar para o vindeiro curso 2021-2022; e ficamos sorprendidas de que nunha ferramenta que de sempre se limitou a mínimos cambios nas datas de comezo e finalización dos períodos lectivos ordinarios, se pretendera introducir un cambio de grandísimo calado, a supresión da convocatoria de setembro na ESO e 1º de Bacharelato, e 1º de FP Básica.

CREAMOS UN CONTO?

 A FAPACEL ,co gaio do “Día das Letras Galegas” que este ano está adicado a Xela Arias, propón unha actividade de divulgación lingüistica e cultural sobre a nosa lingua aos membros das anpas (nais e pais) `para celebrar esta data  tan representativa.

POR OUTRO CALENDARIO ESCOLAR II

Hoxe, 19 de abril, as representantes da Confederacion ANPAS GALEGAS tivemos unha xuntanza coa Secretario Xeral de Educación e Formación profesional, José Luis Mira, para falarmos do novo calendario escolar que a Consellaría de educación pretende implantar a partir do curso 2021-2022; nesa xuntanza tamén estaba presente CONFAPA-Galicia, polo que as familias do ensino público estabamos todas alí, é importante destacar iso.
Hai dúas ideas básicas desta reunión co secretario xeral que queremos deixar absolutamente claras:
- Chamáronnos moi tarde, e cunha orde de prioridade incorrecta.

POR OUTRO CALENDARIO ESCOLAR

calendario escolar é a folla de ruta por onde nos guiamos as familias que temos fillos e fillas no ensino non universitario, é o que condiciona a nosa vida ordinaria, o que marca as pautas do que se pode facer e do que está limitado pola existencia de clases, exames, avaliacións...

SOLUCIÓN AO ADIAMENTO DAS ELECCIÓNS DOS CONSELLOS ESCOLARES. RESPOSTA DA CONSELLERIA

Dende a Confederación ANPAS GALEGAS consideramos que a publicación da Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se retrasaba a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos o 22 de outubro do 2020, podería terse xustificado na situación epidemiolóxica daquel momento; porén, cinco meses é tempo de abondo para atopar unha solución que posibilite organizar ás eleccións para a renovación desde órgano.

CAMPAÑA DE APOIO O COLE DE BAAMONDE

Dende a Federación  de Anpas de Lugo, FAPACEL como unha campaña común coa Confedración a que pertencemos, ANPAS GALEGAS iniciamos unha campaña de apoio nas redes á Anpa de Baamonde  que loita contra o peche do seu colexio.

Denunciamos unha vez máis esta política de desmantelamento do rural  e, sobre todo,  o abandono e a impotencia  que sinten as familias ante a evidencia de que o  último no que se pensa é no benestar das cativas e cativos .

CONTESTACIÓN DE SANIDADE A NOSA PETICIÓN DE VACINACIÓN DO PERSOAL DE COMEDORES

UT: A12009441
Asunto: Solicitude vacinación FAPACEL
Recibido nesta xefatura territorial da Consellería de Sanidade en Lugo o escrito no que
solicita a vacinación urxente de todo o persoal de atención directa ao alumnado nos
comedores escolares galegos, informamos que se remitiu o dito escrito á Dirección
Xeral de Saúde Pública, por ser un asunto da súa competencia.
A xefa territorial
(asinado dixitalmente)
Mª Begoña Seco Varela

RESUMO ORDE OBXETIVIDADE VALORACION ALUMNADO

RESUME DA ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á
obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación
das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do
título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria,
educación secundaria obrigatoria e bacharelato.
Esta orde regula o procedemento de reclamación das cualificacións , promoción e titulación co fin de
establecer as garantías para unha avaliación do alumnado conforme criterios obxetivos.

RECLAMACION VACINACION COLABORADORAS COMEDORES ESCOLARES

Isabel Calvete Carrera, presidenta da FAPACEL, con CIF G27019140 , con enderezo Avda
Coruña Nº500, 27003 Lugo e correo electrónico fapacel@gmail.com
EXPOÑO:
Que nos comedores escolares dos colexios galegos traballa un numeroso colectivo de
atención ao alumnado de infantil, primaria e secundaria, ben como colaboradores voluntarios
no caso dos comedores xestionados pola xunta de Galicia, ou ben como persoal contratado
nas tarefas de atención e apoio ao alumnado usuario do comedor escolar.
Este persoal pode ser considerado incluído dentro do grupo 6 B) como “outros profesionais

Páxinas