Actualidade

INFORMACIÓN SOBRE REALIZACION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Estimadas familias:

Dende a federación FAPACEL e ante esta situación de incerteza cara ao comezo do curso e co “Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021”, queremos facer fincapé na nosa labor coma Anpas.

Segundo se recolle no,

  • Real Decreto 1533/1986, do 11 de Xullo no artigo 5:

VENDA DE MATERIAL ESCOLAR POR PARTE DAS ANPAS

Como todas sabedes, á parte de que actividade   de venda de material, non ten nada que ver co obxectivo e funcións das ANPA, iso ten as seguintes consecuencias fiscais:
- A ANPA pasaría a ser suxeito pasivo do IVE (consulta tributaria 0181-05: Estarán suxeitas e non exentas do imposto as actividades realizadas pola Asociación consultante de venda de libros de texto, venda de chandals y batas, ao non lles ser de aplicación as exencións previstas na Lei del Impuesto) , co que iso implica aos efectivos de levar libros, presentar declaracións trimestrais, liqui

HISTORIAS DE PROTOCOLO DE VOLTA Ó COLE. DISTANCIA

Canto é 1,5 metros entre dúas persoas? digámoslle seriamente a unha nena-o de primaria: "sepárate 1,5 metros do resto da xente que te arrodea, logo na aula xa só ten que ser un metro, agás de que a aula sexa de ximnasia que volve a ser metro e medio, e no autobús non te preocupes que só tes que sentar onde che cadre e podes xuntarte con quen queiras. Ah, no comedor e nas aulas tes que mirar para adiante sempre, nin aos lados nin atrás, nos corredores mira para onde queiras, e no autobús, por suposto, tanto ten como te poñas e como te movas".

DIÑEIRO QUE A CONSELLERIA A CONCERTADA

 
 
O partido popular, que está gobernando actualmente na Xunta de Galicia, pide que as comunidades autónomas
poidan destinar tamén aos centros educativos privados concertados, parte do diñeiro que o goberno
do Estado repartirá entre todas as CCAA para financiar intereses en educación no próximo curso
2020-2021.
O Ensino concertado é unha anomalía do sistema educativo español, que permite que parte dos fondos
públicos, os que recadamos cos impostos de todas, estea financiando centros educativos privados; coa

CARTA A VALEDORA DO POBO

Prezada Valedora do Pobo
A Confederación ANPAS GALEGAS é unha organización sen ánimo de lucro que se crea no ano 2013
agluınando a diversas Federacións de ANPAS preexistentes coa intención de defender de xeito unitario e
cunha soa voz a nosa proposta sobre o Ensino Público Galego.
O Ensino que nós queremos e defendemos ten que ser público, gratuíto, democráıco, inclusivo, laico e galego;
pero sobre todo, por riba de todas as consideracións, ten que atender dun xeito equitaıvo a todo o alumnado
galego, mirando a toda a diversidade

Páxinas