Actualidade

VENDA DE MATERIAL ESCOLAR POR PARTE DAS ANPAS

Como todas sabedes, á parte de que actividade   de venda de material, non ten nada que ver co obxectivo e funcións das ANPA, iso ten as seguintes consecuencias fiscais:
- A ANPA pasaría a ser suxeito pasivo do IVE (consulta tributaria 0181-05: Estarán suxeitas e non exentas do imposto as actividades realizadas pola Asociación consultante de venda de libros de texto, venda de chandals y batas, ao non lles ser de aplicación as exencións previstas na Lei del Impuesto) , co que iso implica aos efectivos de levar libros, presentar declaracións trimestrais, liqui

HISTORIAS DE PROTOCOLO DE VOLTA Ó COLE. DISTANCIA

Canto é 1,5 metros entre dúas persoas? digámoslle seriamente a unha nena-o de primaria: "sepárate 1,5 metros do resto da xente que te arrodea, logo na aula xa só ten que ser un metro, agás de que a aula sexa de ximnasia que volve a ser metro e medio, e no autobús non te preocupes que só tes que sentar onde che cadre e podes xuntarte con quen queiras. Ah, no comedor e nas aulas tes que mirar para adiante sempre, nin aos lados nin atrás, nos corredores mira para onde queiras, e no autobús, por suposto, tanto ten como te poñas e como te movas".

DIÑEIRO QUE A CONSELLERIA A CONCERTADA

 
 
O partido popular, que está gobernando actualmente na Xunta de Galicia, pide que as comunidades autónomas
poidan destinar tamén aos centros educativos privados concertados, parte do diñeiro que o goberno
do Estado repartirá entre todas as CCAA para financiar intereses en educación no próximo curso
2020-2021.
O Ensino concertado é unha anomalía do sistema educativo español, que permite que parte dos fondos
públicos, os que recadamos cos impostos de todas, estea financiando centros educativos privados; coa

CARTA A VALEDORA DO POBO

Prezada Valedora do Pobo
A Confederación ANPAS GALEGAS é unha organización sen ánimo de lucro que se crea no ano 2013
agluınando a diversas Federacións de ANPAS preexistentes coa intención de defender de xeito unitario e
cunha soa voz a nosa proposta sobre o Ensino Público Galego.
O Ensino que nós queremos e defendemos ten que ser público, gratuíto, democráıco, inclusivo, laico e galego;
pero sobre todo, por riba de todas as consideracións, ten que atender dun xeito equitaıvo a todo o alumnado
galego, mirando a toda a diversidade

RESUMO DA XUNTANZA DO DIA 13 DE MAIO COA CONSELLEIRA DE EDUCACION

Reunión coa consellaría de educación. 13 de maio de 2020
A consellaría de educación convocounos desta volta ás ANPA e sindicatos para falar, con carácter previo
á conferencia sectorial de Educación que terá lugar mañá, e nós imaxinamos que a razón da reunión
sería, ou ben debater con nós cal habería de ser a postura galega nesta conferencia; ou ben, polo
menos, para dicirnos cal sería a postura do goberno galego que a conselleira transmitiría mañá.
Pero sorprendentemente non foi nin para unha cousa nin para a outra, a reunión limitouse, por parte da

NESTE TRIMESTRE NON SE AVANZA MATERIA: TEMOS QUE PARTICIPAR DA ORGANIZACION

Prezadas familias, dende a Confederación ANPAS GALEGAS, diante da situación de confusión e incerteza
educa????va que estamos a sufrir, querémosvos lembrar a necesidade dunha educación para a igualdade agora
máis que nunca.
Seguimos vendo como, logo de case dous meses de confinamento, a forma de con????nuar coa formación apenas
mudou, o sistema dixital non está a altura, non hai garan????a de que todo o alumnado estea conectado en
igualdade de condicións, e a preparación tanto do alumnado como do profesorado para u????lizar as ferramentas

ESCRITO A XEFATURA TERRITORIAL DE EDUCACION DE LUGO

Dende a Federación FAPACEL queremos manifestar a nosa preocupación polo
desenvolvemento deste último trimestre do curso e das fases da desescalada.
Levamos seis semanas de confinamento e aínda hoxe nos chegan queixas das
familias pola falta de organización no que queda do curso e a incerteza ante o comezo
do vindeiro curso.
Se ben as instrucións saíron publicadas o día 28 de abril de 2020, seguimos a
ter os mesmos problemas que ao inicio do estado de alarma, aos que hai que engadir a

Páxinas