Actualidade

MANIFESTO DA CONFEDERACION ANPAS GALEGAS SOBRE O INICIO DO CURSO 2020-2021

MANIFESTO DA CONFEDERACION ANPAS GALEGAS SOBRE O INICIO DO CURSO 2020-2021
As familias galegas estamos fondamente preocupadas pola situación sanitaria, asistencial e educativa que se
presenta a partir do inicio do vindeiro curso académico 2020-2021.
É un clamor a preocupación das nais e pais galegas diante dun próximo futuro que se albisca incerto, inestábel,
inseguro, mal organizado e enormemente perigoso para as nosas fillas e fillos, e por extensión para toda a
sociedade galega coa que eles se relacionen, que é practicamente a totalidade da mesma, dada a total

INFORMACIÓN SOBRE REALIZACION ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Estimadas familias:

Dende a federación FAPACEL e ante esta situación de incerteza cara ao comezo do curso e co “Protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021”, queremos facer fincapé na nosa labor coma Anpas.

Segundo se recolle no,

  • Real Decreto 1533/1986, do 11 de Xullo no artigo 5:

VENDA DE MATERIAL ESCOLAR POR PARTE DAS ANPAS

Como todas sabedes, á parte de que actividade   de venda de material, non ten nada que ver co obxectivo e funcións das ANPA, iso ten as seguintes consecuencias fiscais:
- A ANPA pasaría a ser suxeito pasivo do IVE (consulta tributaria 0181-05: Estarán suxeitas e non exentas do imposto as actividades realizadas pola Asociación consultante de venda de libros de texto, venda de chandals y batas, ao non lles ser de aplicación as exencións previstas na Lei del Impuesto) , co que iso implica aos efectivos de levar libros, presentar declaracións trimestrais, liqui

HISTORIAS DE PROTOCOLO DE VOLTA Ó COLE. DISTANCIA

Canto é 1,5 metros entre dúas persoas? digámoslle seriamente a unha nena-o de primaria: "sepárate 1,5 metros do resto da xente que te arrodea, logo na aula xa só ten que ser un metro, agás de que a aula sexa de ximnasia que volve a ser metro e medio, e no autobús non te preocupes que só tes que sentar onde che cadre e podes xuntarte con quen queiras. Ah, no comedor e nas aulas tes que mirar para adiante sempre, nin aos lados nin atrás, nos corredores mira para onde queiras, e no autobús, por suposto, tanto ten como te poñas e como te movas".

Páxinas